0912 .221.418

Xe nâng dạng ống lồng JLG 1250AJP

  • Model:1250AJP
  • Trọng lượng:19958 kg
  • Chiều cao làm việc:38.1m
  • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
  • Tải trọng:500 lbs
  • Loại: lốp trần
  • Nguồn điện: động cơ