0912 .221.418

Xe nâng dạng ống lồng JLG 1500SJ

  • Model:1500SJ
  • Trọng lượng:21773 kg
  • Chiều cao làm việc:45.7m
  • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
  • Tải trọng:500 lbs
  • Loại: lốp trần
  • Nguồn điện: động cơ