0912 .221.418

Khung nâng dạng di động Snorkel TM12

  • Model: TM12
  • Chiều cao sàn: 3.63 m
  • Chiều cao làm việc: 5.6 m
  • Tải trọng : 227 kg
  • Kích thước sàn : 0.74 m x 0.96 m
  • Chiều rộng tổng thể: 0.76m
  • Chiêu dài tổng thể: 1.39
  • Khả năng leo dốc: 25%