0912 .221.418

Xe nâng dạng ống gấp khúc A38E

  • Model:Snorkel A38E
  • Chiều cao làm việc: 13.5 m
  • Chiều cao sàn :11.5 m
  • Tầm với ngang:5.9 m
  • Diện tích sàn làm việc:0.71 x 1.24m
  • Trọng lượng:3795 kg
  • Tải trọng:215 kg