0912 .221.418

Khung nâng dạng ống đứng Skyjack SJ 12

  • Model:SJ12
  • Chiều cao làm việc:5.65 m
  • Chiều cao sàn cực đại:3.65 m
  • Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m
  • Chiều rộng tổng thể:0.77 m
  • Chiều dài tổng thể:1.37 m
  • Trọng lượng:782 kg
  • Khả năng leo dốc :30%