0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo JLG 260 MRT

  • Model:260 MRT
  • Trọng lượng:3338 kg
  • Chiều cao làm việc:13.11m
  • Diện tích làm việc:1.65 x 2.59m
  • Tải trọng:1250 lbs
  • Loại: lốp trần
  • Nguồn điện: động cơ