0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo JLG 4394RT

  • Model:4394RT
  • Trọng lượng:6940 kg
  • Chiều cao làm việc:13.11m
  • Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m
  • Tải trọng:1500 lbs
  • Loại: lốp trần
  • Nguồn điện: động cơ