0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3215

  • Model:SJIII 3215
  • Chiều cao làm việc:21’ (6.4 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:15’ (4.6 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:34.5” (0.9 m)
  • Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m)
  • Chiều dài tổng thể:70” (1.8 m)
  • Trọng lượng:2,400 lbs (1,089 kg)
  • Khả năng leo dốc :30%