0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3219

  • Model:SJIII 3219
  • Chiều cao làm việc:25’ (7.6 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:19’ (5.8 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:39” (1.0 m)
  • Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m)
  • Chiều dài tổng thể:70” (1.8 m)
  • Trọng lượng:2,580 lbs (1,170 kg)
  • Khả năng leo dốc:30%