0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3220

  • Model:SJIII 3220
  • Chiều cao làm việc:26’ (7.9 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:20’ (6.1 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:38” (1.0 m)
  • Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m)
  • Chiều dài tổng thể:91.5” (2.3 m)
  • Trọng lượng:3,510 lbs (1,592 kg)
  • Khả năng leo dốc:30%