0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3226

  • Model:SJIII 3226
  • Chiều cao làm việc :32’ (9.8 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:26’ (7.9 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu :45” (1.1 m)
  • Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m)
  • Chiều dài tổng thể:91.5” (2.3 m)
  • Trọng lượng :4,135 lbs (1,876 kg)
  • Khả năng leo dốc :30%