0912 .221.418

Xe nâng dạng ống lồng Skyjack SJ66T

  • Model:SJ66T
  • Chiều cao làm việc:72’ (21.9 m)
  • Chiều cao sàn:66’ (20.1 m)
  • Tầm với ngang:57’ (17.4 m)
  • Diện tích sàn làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m)
  • Trọng lượng:27,300 lbs (12,383 kg)
  • Tải trọng:500 lbs (227 kg)