0912 .221.418

Xe nâng dạng ống lồng Skyjack SJ 61T

  • Model:SJ61T
  • Chiều cao làm việc:67’ 3” (20.5 m)
  • Chiều cao sàn:61’ 3” (18.7 m)
  • Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m)
  • Trọng lượng:23,800 lbs (10,795 kg)
  • Tải trọng:500 lbs (227 kg)