0912 .221.418

Xe nâng dạng ống lồng Skyjack SJ45T

  • Model:SJ45T
  • Chiều cao làm việc:51’ 2” (15.6 m)
  • Chiều cao sàn:45’ 2” (13.8 m)
  • Tầm với ngang:39’9” (12.1 m)
  • Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m)
  • Trọng lượng:15,850 lbs (7,189 kg)
  • Tải trọng:500 lbs (227 lbs)