0912 .221.418

Xe nâng dạng ống lồng Skyjack SJ40T

  • Model:SJ40T
  • Chiều cao làm việc:46’ 7” (14.2 m)
  • Chiều cao sàn:40’ 7” (12.4 m)
  • Tầm với ngang:34’ (10.4 m)
  • Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m)
  • Trọng lượng:14,900 lbs (6,759 kg)
  • Tải trọng:650 lbs (295 kg)