0912 .221.418

Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ 46AJ

  • Model:SJ46 AJ
  • Chiều cao làm việc:16.15 m
  • Chiều cao sàn :14.15 m
  • Tầm với ngang:7,68 m
  • Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m
  • Trọng lượng:6 981 kg
  • Tải trọng:227 kg