0912 .221.418

Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ 51 AJ

  • Model:SJ51 AJ
  • Chiều cao làm việc:17.58 m
  • Chiều cao sàn làm việc:15.58 m
  • Tầm với ngang:9.16 m
  • Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m
  • Trọng lượng:7316 kg
  • Tải trọng:227 kg