0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 8831 RT

  • Model:SJ 8831 RT
  • Chiều cao làm việc:37’ (11.3 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:31’ (9.4 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:59” (1.5 m)
  • Chiều rộng tổng thể:87” (2.2 m)
  • Chiều dài tổng thể:139” (3.5 m)
  • Trọng lượng:9,980 lbs (4,527 kg)
    Khả năng leo dốc:30%