0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 7127 RT

  • Model:SJ 7127 RT
  • Chiều cao làm việc:33’ (10.1 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:27’ (8.2 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:60.5” (1.5 m)
  • Chiều rộng tổng thể:71” (1.8 m)
  • Chiều dài tổng thể:127” (3.2 m)
  • Trọng lượng:8,420 lbs (3,819 kg)
    Khả năng leo dốc:30%