0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 6826RT

  • Model:SJ 6826RT
  • Chiều cao làm việc:32’ (9.8 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:26’ (7.92 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:48.5” (1.2 m)
  • Chiều rộng tổng thể:68” (1.7 m)
  • Chiều dài tổng thể:107” (2.7 m)
  • Trọng lượng :6,400 lbs (2903 kg)
    Khả năng leo dốc:50%