0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 4740

  • Model:SJIII 4740
  • Chiều cao làm việc:45′ ( 13.26 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:39’ (11.80 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:54″ (1.37 m)
  • Chiều rộng tổng thể:47” (1.19 m)
  • Chiều dài tổng thể:94.5” (2.40 m)
  • Trọng lượng:7,495 lbs (3,400 kg)
    Khả năng leo dốc :25%