0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 4632

  • Model:SJIII 4632
  • Chiều cao làm việc:38’ (11.6 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:39’ (11.80 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:32’ (9.8 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:48.5” (1.2 m)
  • Chiều dài tổng thể:91” (2.3 m)
  • Trọng lượng:5,075 lbs (2,302 kg)
    Khả năng leo dốc:25%