0912 .221.418

Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 4626

  • Model:SJIII 4626
  • Chiều cao làm việc:32’ (9.8 m)
  • Chiều cao sàn cực đại:26’ (7.9 m)
  • Chiều cao sàn cực tiểu:45” (1.1 m)
  • Chiều rộng tổng thể:46” (1.2 m)
  • Chiều dài tổng thể:91” (2.3 m)
  • Trọng lượng:4,700 lbs (2,132 kg)
  • Khả năng leo dốc:30%