KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH ĐT XD UNICONS

  • ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, HỒ CHÍ MINH
  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: CUNG CẤP , THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
  • THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 4/2017 – 12/2017