Toàn cảnh dự án nhà máy của Samsung tại Yên Phong, Bắc Ninh
  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH CHANGWON VINA M&E
  • ĐỊA ĐIỂM: KCN Yên Phong, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐIỆN
  • THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 10/2016 – 4/2017