Công ty TNHH KT ĐC ENCOTECH cung cấp xe nâng người tại dự án ZIGUI JISHENG (VIET NAM) WANGSHENG TEXTILESLocation: VSIP Quang Ngai, Quang Ngai Province, Viet NamClient Đây là dự án đòi hỏi tiến độ gấp, địa hình phức tạp nhưng với sự cơ động và hiệu quả xe nâng người cắt kéo ENCOTECH đã giúp cho nhà thầu và chủ đầu tư hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.