Phối cảnh tổng thể dự án Wyndham Soleil– Đà Nẵng

  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CP KT SIGMA
  • ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP – QUẬN SƠN TRÀ – ĐÀ NẴNG
  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: CUNG CẤP , THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
  • THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 9/2017 – 12/2018