• KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH MIDONG VIET NAM E&C
  • ĐỊA ĐIỂM: KCN Tràng Duệ, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam
  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN
  • THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 01/2018 – 6/2018